หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบงานของเทศบาลตำบลให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบล โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอทันสมัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลให้เพียงพอ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
 
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงาน ของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อปท.)
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10