หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 


นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา
ปลัด ทต.บ้านคลอง
 
 


นางบุณญนุช เปรมปรี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชุติภัทร สิงห์รัก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวปรีดาวรรณ เดชกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญการ


นางวีรวรรณ เรืองธรรม
นักวิชาการคลัง
ระดับชำนาญการ


นางจิรัชยา อินทร์อ่ำ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชำนาญการ


นางสุภลักษณ์ นิลศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญงาน


นายเอกพงษ์ ศรีอ่อนทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับชำนาญงาน


นางสาวฉัตรเพชร แกล้วเกษตรกรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับชำนาญงาน
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10