หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 


นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา
ปลัด ทต.บ้านคลอง
 
 


นางสาวพิชญ์มลวรรณ นพสุนทรีภัสร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิยะดา จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางนพวรรณ ปิ่นดอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชำนาญการ


จ่าเอกสกล เกิดผล
นิติกร
ระดับชำนาญการ


นางสาวสมจิตร แสสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ


นางชนิดา แก้วประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ


นางสาวฐณัชญ์พร ธิบัวพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชำนาญการ


นายชนกร เถี่ยวสังข์
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับชำนาญการ


ส.อ.ธงชัย คงมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชำนาญงาน


นายปฐมพงษ์ หล้ามหศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10