หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
พื้นที่ตำบลบ้านคลองเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่าน ไหลผ่านตำบล เหมาะกับการเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ทำสวน เช่น สวนกล้วยน้ำว้า สวนมะนาว ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
ประเพณี และงานประจำปี

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

งานสมโภชพระพุทธสัมฤทธิ์โกสีย์
"หลวงพ่อเขียว"

ประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

เพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย)

อาหารพื้นบ้าน

การแทงหยวกกล้วย
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดยาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1

วัดไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2

วัดสุดสวาสดิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3

วัดบ้านคลอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง มีสถานศึกษา/แหล่งศึกษาหาความรู้ ดังนี้
ระดับปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง

โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
    จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

การรักษาความสะอาดสาธารณสถาน

ถังรองรับขยะมูลฝอย(ขนาด 64 ลิตร)
    จำนวน 3,519 ใบ

สถานีตำรวจภูธร

การบรรเทาสาธารณภัย
 
เครื่องดับเพลิงเคมีแบบประจำที่
      จำนวน 15 จุด
 
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
      จำนวน 1 คัน
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10