หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การคมนาคมในเขตตำบลบ้านคลองอยู่ในสภาพสะดวก มีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ตัดผ่าน (สายพิษณุโลก - สุโขทัย) สำหรับถนนเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี สามารถใช้ การได้ สัญจรไปมาสะดวก โดยจำแนกได้ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จำนวน 1 สาย

มีช่องทางจราจร จำนวน 6 ช่อง
ทางหลวงจังหวัดตอนแยกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ

มีช่องทางจราจร จำนวน 4 ช่อง

พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
    จำนวน 1 สาย
ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 99 สาย แยกเป็น

ถนนคอนกรีต จำนวน 88 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนลูกรัง-หินคลุก จำนวน 6 สาย
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่าง ๆ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
    ความยาว 350 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
    ความยาว 11,402 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
    ความยาว 1,077 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
    ความยาว 2,067 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
    ความยาว 1,050 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร
    ความยาว 2,221 เมตร
น้ำ
เป็นตำบลที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านตำบล
ช่วงบริเวณหมู่ที่ 1,2 และ หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ประชากรในเขตตำบล ใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และเป็นแหล่งน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีคลองชลประทาน ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นคลองชลประทานไหลผ่าน จากตำบลพลายชุมพล ตำบลบ้านคลอง และตำบลวัดจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบล สามารถเป็นแหล่งน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านและใช้ในการเกษตร
ป่าไม้
เป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตเมืองพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ป่าไม้จึงมีน้อย จะมีต้นไม้ใหญ่ให้เห็นบ้างในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 เพราะเป็นพื้นที่ดังเดิม ประชากรส่วนใหญ่ ตั้งรกรากที่อยู่อาศัยมานาน
จะเป็นต้นยาง ที่มีอายุมานาน
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลบ้านคลอง นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี มีแม่น้ำน่าน ไหลผ่านตำบล นับได้ว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ได้เปรียบ ทางด้านแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นใน ด้านการอุปโภค - บริโภค ด้านการเกษตร และด้านการประมง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำน่าน ในเขตหมู่ที่ 1,2 และ 3
    จำนวน 1 สาย

ห้วย หนอง คลอง บึง จำนวน 1 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปา จำนวน 3 แห่ง

สมุนไพรทอดกรอบ

มดหรรษา

ไม้กวาดดอกหญ้า

โมบายปลาตะเพียน

กระเป๋า ตะกร้าจากเชือกปอพลาสติก
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10