หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีพุทธศักราช 2559
 
 
 
 
ประกาศเกียรติคุณ
องค์กรเป็นพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ปีพุทธศักราช 2561
 

 
 
ประกาศเกียรติคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีรางวัลที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ระดับประเทศ เงินรางวัล 5 ล้านบาท
ปีพุทธศักราช 2547
 
 
 
โล่เกียรติคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1 ล้านบาท
ปีพุทธศักราช 2549
 

 
 
โล่เกียรติคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี รางวัลที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ระดับประเทศ เงินรางวัล 763,000 บาท
ปีพุทธศักราช 2550
 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574