หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่มาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14.20 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574