หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 - 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่4) ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม(ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศกำหนดแนวทางมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง 10 มาตรการ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
กฎหมายและมาตราการของป.ป.ช.ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
เรื่อง ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30กันยายน๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายในฯลฯ [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 รอบ 12 เดือน [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2      3   
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10