หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มี.ค. 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ก.พ. 63 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ม.ค. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ธ.ค.62 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พ.ย.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการจัดซืือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ต.ค.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (1 ส.ค.2562) [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8