หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่มาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (รายละเอียดโครงการ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (บัญชีสรุปโครงการ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (โครงการเกินศักยภาพ) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561- 2565 (ส่วนที่ 4) [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 237  
 
แผนการดำเนิน ปี 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 182  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 150  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 107  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 120  
 
แผน 4 ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10