หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 22 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 22 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน [ 22 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 22 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574