หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  28 มิ.ย. 2562 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือบริการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  28 มิ.ย. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  27 มิ.ย. 2562 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชน  27 มิ.ย. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ยงดูเด็กแรกเกิด 12 มิถุนายน 2562  13 มิ.ย. 2562 241
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 มิถุนายน 2562  11 มิ.ย. 2562 219
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน   11 มิ.ย. 2562 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)  13 พ.ค. 2562 235
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  13 พ.ค. 2562 277
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ \"กิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน ประจำปี 2562\"นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  2 เม.ย. 2562 321
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองเรื่องการปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   1 เม.ย. 2562 407
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประจำปี 2562  27 มี.ค. 2562 245
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประจำปี 2562  27 มี.ค. 2562 256
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ประจำปีการศึกษา 2562  26 มี.ค. 2562 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง ปีการศึกษา พ.ศ.2562  26 มี.ค. 2562 257
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลบ้านคลอง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านคลองลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562  26 มี.ค. 2562 427
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลบ้านคลอง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านคลอง ลงทะเบียนสุนัข-แมว  4 มี.ค. 2562 295
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562  12 ก.พ. 2562 314
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562  12 ก.พ. 2562 263
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562  12 ก.พ. 2562 197
   1      2      3      4     (5)     6      7