หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ \"โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าด้วยมือ  19 มี.ค. 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง   19 มี.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19   16 มี.ค. 2563 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ...โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ปี 2563 ระดับหมู่บ้าน กิจกรรมการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 2  16 มี.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประจำปี 2563  13 มี.ค. 2563 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปีงบประมาณ 2563   10 มี.ค. 2563 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง   21 ก.พ. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง   19 ก.พ. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง โรงเรียนนอุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563  13 ก.พ. 2563 213
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   7 ก.พ. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563  7 ก.พ. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์- กันยายน 2563  3 ก.พ. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)  31 ม.ค. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง  31 ม.ค. 2563 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปหรือทักษาะเฉพาะของบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563   28 ม.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน (ครู)  24 ม.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  21 ม.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน   15 ม.ค. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2563  7 ม.ค. 2563 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 63 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ (เฉพาะผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชี)  6 ม.ค. 2563 53
   1      2     (3)     4      5      6      7   
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-244544

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10