หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง   21 ก.พ. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง   19 ก.พ. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง โรงเรียนนอุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563  13 ก.พ. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   7 ก.พ. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563  7 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์- กันยายน 2563  3 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)  31 ม.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านคลอง  31 ม.ค. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปหรือทักษาะเฉพาะของบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563   28 ม.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน (ครู)  24 ม.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  21 ม.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน   15 ม.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2563  7 ม.ค. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 63 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ (เฉพาะผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชี)  6 ม.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   25 ธ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง  17 ธ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  17 ธ.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   27 พ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   22 พ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์!! กำหนดการออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  14 พ.ย. 2562 20
  (1)     2      3      4      5   
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10