หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายคนพิการที่เสียชีวิต   24 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ก.ย. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระหว่างเดือนกันยน - พฤศจิกายน 2562   29 ส.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2562    27 ส.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษีท้องถิ่น(ผู้ประกอบการ) ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ส.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   28 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลบ้านคลอง   28 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน   28 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือบริการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   28 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)   27 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชน   27 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ยงดูเด็กแรกเกิด 12 มิถุนายน 2562   13 มิ.ย. 2562 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 มิถุนายน 2562   11 มิ.ย. 2562 126
  (1)     2      3      4      5   
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574