หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายคนพิการที่เสียชีวิต   24 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ย. 2562 29
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562   11 ต.ค. 2562 3
สขร.   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562    11 ต.ค. 2562 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี 2563 (2) ลงวันที่ 2 ต.ค. 2562   2 ต.ค. 2562 4
ประกวดราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   23 ก.ย. 2562 3
ประกวดราคา   ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเลื่อมราคาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านคลอง   19 ก.ย. 2562 4
สขร.   แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562    10 ก.ย. 2562 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   5 ก.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ก.ย. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระหว่างเดือนกันยน - พฤศจิกายน 2562   29 ส.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2562    27 ส.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษีท้องถิ่น(ผู้ประกอบการ) ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ส.ค. 2562 33
ประกวดราคา   ประกาศวัน เวลา ตรวจรับโครงการขยายเขตให้บริการน้ำประปาบริเวณถนน สวท.ม.ราชภัฎพิบูลสงครามฯ   21 ส.ค. 2562 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574