หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางของเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางของเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 4 ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลบ้านคลอง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ  อาคารรู้รักสามัคคี กองพลทหารราบที่ 4   โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯและให้แนวคิดการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านคลอง และมีกิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ สถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ และการจัดการตามหลักวิชาการและตามแนวนโยบายของภาครัฐ
ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และพันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4  ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะให้ข้อคิดการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านคลอง และมีพิธีรับมอบถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตรสำหรับรองรับขยะที่มีการรวบรวมไว้เป็นจุดและมีผู้แทนแต่ละจุดหรือหน่วยงานย่อยค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช คอยรับผิดชอบช่วยประสานการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้  มีกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมสาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้มาเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เพิ่มมูลค่าของวัสดุไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้กลายเป็นขยะ
ข่าว/ภาพ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านคลอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 15.47 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X