หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
รายละเอียดการรับสมัครฯ
ลำดับภาพที่ 1/5
รายละเอียดการรับสมัครฯ (2)
ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
รายละเอียดการรับสมัครฯ
รายละเอียดการรับสมัครฯ (2)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง  เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลเมืองตำบลบ้านคลอง   ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยจะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง  ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้ที่จะเข้ารับการสมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัคร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านคลอง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านคลอง  หมายเลขโทรศัพท์ 055-244544  ต่อ  702 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 13.58 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-244544

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10