หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
การเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562  
 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองและคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 โดยพร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองมีกำหนดการเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของตำบลบ้านคลอง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างสมดุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 14.48 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574