หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก  
 

คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก ประเมิน รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบล ประเภท โดดเด่น
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจประเมินรอบสุดท้ายของการประเมิน รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบล ประเภท โดดเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การเมินรอบสุดท้าย โดยมีนายพิทักษ์ วิจิตรพงษา ปลัดเทศบาลตำบ้านคลอง ได้นำชมวีดีทัศน์พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการ และนำเสนอนวัตกรรมถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ร่วมตอบข้อซักถามกับทางคณะอนุกรรมการ ส่วนภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ทั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลองร่วมให้การต้อนรับ
ด้วยทางคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในประเภทต่างๆรวมจำนวนเงิน 200,000,000 บาท และสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น เทศบาลตำบล มีเงินรางวัลโดยรวม 18 ล้านบาท (รางวัลที่ 1.จำนวน 5 ล้านบาท รางวัลที่ 2.จำนวน 4 ล้านบาท รางวัลที่ 3. จำนวน 3 ล้านบาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 2 ล้านบาท ) ทั้งนี้ สามารถนำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 16.14 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574