ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20.43 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574