กำหนดราคากลางและร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงอาคารเรียนชั้น 2 ของอาคาร ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 19.45 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574