กำหนดราคากลางและร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างโครงตาข่ายคลุมระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 19.34 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574