กำหนดราคากลางและร่างขอบเขต จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านคลอง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 19.19 น. โดย คุณ อินทิรา บำรุงพงษ์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574