หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ “ดีเด่น และดีมาก” [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้าน ประจำปี งปม. พ.ศ. 2561-2563 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลบ้านคลองของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
เกณฑ์การให้ค่าคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10