หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศฯเรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ “ดีเด่น และดีมาก” [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 149  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้าน ประจำปี งปม. พ.ศ. 2561-2563 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 130  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 163  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 123  
 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลบ้านคลองของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 123  
 
เกณฑ์การให้ค่าคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 120  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 120  
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 150  
 
กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-244544

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10