หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ “ดีเด่น และดีมาก” [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้าน ประจำปี งปม. พ.ศ. 2561-2563 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลบ้านคลองของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
เกณฑ์การให้ค่าคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10