หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านคลอง
"บ้านคลองตำบลน่าอยู่ของทุกคน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีบริการที่ได้มาตรฐาน และบริหารจัดการดี"
สถานที่สำคัญในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบถามนโยบาย หรือโครงการการจัดการขยะ (20 ม.ค. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 1  
กลิ่นไหม้/เผาป่า (6 ม.ค. 2564)    อ่าน 183  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (15 ก.ย. 2563)    อ่าน 148  ตอบ 1  
ขอบคุณครับ (2 ก.ย. 2563)    อ่าน 82  ตอบ 0  
 
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต