หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมประตู-หน้าต่างกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (อ.๑-อ.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (ป.๑-ป.๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงอุปกรณ์และสายโทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ (ช่วงก่อนข้ามสะพานคลองชลประทานถึงแยกวัดใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-9325 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน บว ๖๘๐๔ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง) จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการสอน (ครู) เอกวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-244544

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10