หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำริพัฒนา ซอย 10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำรุงราษฎร์ 1 (ช่วงปากซอยนามอุทิศ-ถนนร่วมพัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษารับผลิตน้ำประปา ณ แหล่งผลิตน้ำประปาวัดสุดสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทศกัณฑ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท ๘๕๙๔ พิษณุโลก จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๐๕ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]