หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำริพัฒนา ซอย 10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำรุงราษฎร์ 1 (ช่วงปากซอยนามอุทิศ-ถนนร่วมพัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษารับผลิตน้ำประปา ณ แหล่งผลิตน้ำประปาวัดสุดสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทศกัณฑ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท ๘๕๙๔ พิษณุโลก จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๐๕ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างประชาสัมพันธ์การถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ (ในรูปแบบกราฟฟิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๑ ร ายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการสอน (ครู) วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]เช่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]เช่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการสอน (ครู) เอกวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการสอน (ครู) เอกวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ (ช่วงก่อนข้ามสะพานคลองชลประทานถึงแยกวัดใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ (ช่วงก่อนข้ามสะพานคลองชลประทานถึงแยกวัดใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2563 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10