หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาวางท่อขยายเมนประปา โครงการอโณทัยวิลล่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง(โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชนชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ พืชสวนครัว ด้วยเกษตรอินทรีย์ฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างรถแบ็คโฮสำหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม , อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด ๒๐๑๙) และผู้มาให้ความช่วยเหลือในการฉีดวัคซีน จำนวน ๘๐ คน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสำรวจข้อมูลฐานภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) จำนวน ๖๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้า ติดกระจก พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขมฉ 584 พิษณุโลก จำนวน 6 รายการ ใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อกล่องรับบริจาคฯ โครงการแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความสุขเพื่อคนพิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จัดทำป้ายตัวอกษรฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
นายกเทศมนตรี : 055-244-544
         ต่อ 111, 083-525-6361
ปลัดเทศบาล : 081-888-6436

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10