หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำริพัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำริพัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ในกิจการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ในกิจการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสี่สูบ แบบมีฐานล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๒๑๒๕ พิษณุโลก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บห ๓๐๑๓ พิษณุโลก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสอน (ครู) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และโมเดลถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายแบคดรอปพร้อมขาตั้ง กระเป๋าล้อลาก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการจัดทำโครงป้ายเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10