หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และโมเดลถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายแบคดรอปพร้อมขาตั้ง กระเป๋าล้อลาก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการจัดทำโครงป้ายเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ู๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามศูนย์ประสบการณ์ปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2563 เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ ใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574