หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน บห ๕๗๔๘ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ ร ายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อถังน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.64-002 สาย สวท.-ทะเลแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,265 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2563 ]จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อถังน้ำพลาสติกสีน้ำเงิน ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าทะเบียน ตค 1698 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10