หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๔ รายการ [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายชลธาร อนุญาหงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายสุชิน คลี่วงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายสังวาลย์ บัวสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายสมเมต อ่อนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายวิทยา อ่ำเพียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายผู้หมวด คงบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายนพดล ใบพะออม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายดาวรุ่ง สามิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6808 พิษณุโลก เนื่องจากตรวจสอบพบว่า แอร์มีลมออกแต่ไม่มีความเย็น รถส่วนกลางใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.64-002 สาย สวท.-ทะเลแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,265 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1357 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน บว 6804 พิษณุโลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10