หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ชื่อหมู่บ้าน บ้านวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านคลอง
มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่า วังจันทร์เป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระนเรศวร ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในกาลต่อมา ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก หน่วยงานทหารจึงได้เข้าบำรุงซ่อมแซม ทำรั้วรอบขอบชิดตั้งเป็นค่ายสมเด็จ
  พระนเรศวรมหาราช ภายหลังได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระพี่นางเธอพระสุพรรณกัลยา ในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในค่ายฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
โรงพยาบาลค่ายฯ ได้พบโครงกระดูกจำนวนมากใต้บริเวณก่อสร้าง เล่ากันว่าเดิมเป็นป่าช้า สำหรับฝังศพ ทหารที่เสียชีวิตจากการรบในสมัยก่อน
 
เทศบาลตำบลบ้านคลองมีพื้นที่ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 8.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,113 ไร่